Prawo jazdy

Prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument wydany przez uprawnione do tego organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy posiada określone kategorie.

Dokument prawo jazdy nie może być wydane m.in. osobie:

– u której w wyniku badania przeprowadzonego przez psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
– która ma na swoim kocie prawomocny wyrok sądu – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
– której cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymano prawa jazdy.

Wymagany wiek dla danej kategorii wynosi:
– 14 lat – dla kategorii AM
– 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna
– 18 lat – dla kategorii A2, B, BE, C1 i C1E;
– 20 lat – dla kategorii A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
– 21 lat – dla kategorii C, CE, D1 i D1E
– 21 lat – dla kategorii A w przypadku motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM)
– 24 lata – dla kategorii A (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata), D i DE.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
– C i C+E wynosi 18 lat;
– D i D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

– 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Chcesz się przygotować perfekcyjnie i zdać prawo jazdy w miłej atmosferze? Zapraszamy do OESu – najlepsze szkolenia prawo jazdy Kraków!

By otrzymać uprawnienie należy ukończyć szkolenie podstawowe z zakresu danej kategorii prawa jazdy oraz zdać egzamin zewnętrzny w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W Krakowie znajdują się dwa ośrodki egzaminacyjne dla kategorii B. Kursanci prawa jazdy kategorii B mogą wybierać między ośrodkiem przy ul. Nowohuckiej 33A oraz ośrodkiem przy ul. Balickiej 127. Decydując się na szkolenie w OESie – sam wybierasz gdzie będziesz zdawać egzamin. Przygotujemy Cię do egzaminu w obrębie ośrodka, który wybrałeś. U nas pojazdy są takie same jak podczas egzaminu państwowego.

Kategoria AM, A1, A2, A, B+E oraz kategorie wyższe – C, C+E, D, D+E zdają egzamin w placówce przy ul. Nowohuckiej.

Szkolenie z części teoretycznej prawa jazdy można zrealizować w jednej z wybranych przez siebie form:

– kurs weekendowy – kurs intensywny, zajęcia są skumulowane tak, aby zrealizować teorię w trakcie jednego weekendu.
– kurs dwutygodniowy – zajęcia teoretyczne prowadzone są codziennie, w dni powszednie przez 2 tygodnie. Kurs dwutygodniowy odbywa się popołudniami od godz. 19.00, możliwe są godziny poranne tj. od godz. 9.00.
– kurs w formie e–learningu – część teoretyczna realizowana jest przez internet. Należy wiedzieć, iż szkoły nauki jazdy, które mogą realizować tego typu szkolenia muszą posiadać status SUPER OSK. Oczywiście my go posiadamy.

Co należy wykonać, by zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy (każdej kategorii) niezbędny jest profil kandydata na kierowcę. Taki PKK uzyskać można w wydziale komunikacji, właściwym dla miejsca zameldowania kursanta. Do wyrobienia profilu konieczne jest zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców oraz jedno zdjęcie. Zdjęcie musi być frontalne. Zaświadczenie i zdjęcie wraz z wnioskiem składa się w wydziale komunikacji. Na podstawie złożonych dokumentów wydawany jest numer PKK. Jeśli posiadasz numer PKK można zapisać się na kurs i rozpocząć szkolenie.

Dodaj komentarz

nine + seven =