Prawo jazdy

Prawo jazdy Prawo jazdy to dokument wydany przez uprawnione do tego organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy posiada określone kategorie. Dokument […]